art
directors
club
slovakia

Art Directors Club založil v roku 1920 Louis Pedlar, aby vytvoril miesto na diskusiu a výmenu skúseností pre ľudí pracujúcich v kreatívnom biznise. Reklama by podľa neho mohla byť posudzovaná podľa rovnakých prísnych noriem ako výtvarné umenie. V roku 1996 pocítila skupina 12 kreatívcov potrebu vytvoriť na Slovensku platformu, kde by sa formovali relevantné názory na úroveň kreativity slovenskej reklamy a vzniklo ADC Slovakia.

Misiou ADC Slovakia je spájať, vyvolávať diskusiu a zvyšovať úroveň svojích členov a reklamy.
Spolu s KRAS a Mafra, organizuje ADC každoročne festival kreativity Zlatý Klinec.
Od roku 2013 je ADC Slovakia súčasťou medzinárodného združenia ADC Europe.

Prezident

Juraj Kováč

THIS IS LOCCO

Prezídium

Juraj Bartoš

Free Andy

Jakub Kuvik

MUW Saatchi&Saatchi

Adam Marčan

Mannschaft

Peter Michalka

Wiktor Leo Burnett

Jaroslav Vígh

MUW Saatchi & Saatchi