Kontakt

Kontakty pre médiá a informácie

Frederika Kovalčíková

frederika@adcslovensko.sk

Prezident ADC

Martin Woska

martin.woska@adcslovensko.sk

Adresa

Združenie tvorivých pracovníkov v reklame /Art Directors Club/ občianske združenie vzaté na vedomie
Šustekova 51
851 04 Bratislava
Slovensko
IČO: 31768237

Bankové spojenie: SK3675000000000202117813

Sledujte nás