Členovia
art
directors
clubu

Art Directors Klub je exkluzívny klub najoceňovanejších kreatívcov na Slovensku. Členom ADC sa môže stať ktokoľvek z reklamnej branže s minimálne dvoma národnými oceneniami za dve rôzne práce. Jeho žiadosť posúdi prezídium a o prijatí rozhodne hlasovanie Valného zhromaždenia.