Členstvo

Členom ADC Slovakia sa môže stať len úspešný pracovník s minimálne dvoma národnými oceneniami za dve rôzne práce. Jeho žiadosť posúdi prezídium a o prijatí rozhodne hlasovanie Valného zhromaždenia.

Výška ročného členského je 89 €. Číslo účtu pre uhradenie členského je: SK3675000000000202117813.}

V súčasnosti má ADC 72 členov, ktorí predstavujú špičku slovenskej reklamnej kreatívy.

Vyplnenú prihlášku pošlite na frederika@adcslovensko.sk.

Členovia ADC môžu využívať tieto privilégiá:

  1. Označovať sa za člena klubu najoceňovanejších kreatívcov na Slovensku
  2. Nominovanie a výber poroty národnej kreatívnej súťaže Zlatý Klinec
  3. VIP vstup na vybrané konferencie o reklame a marketingu
  4. VIP vstup na Zlatý klinec
  5. Možnosť reprezentovať Slovensko na zahraničných festivaloch
  6. Hlasovacie právo na valných zhromaždeniach ADC
  7. Vstup na akcie organizovaných pre členov ADC