Andrej Krátky

Owner, Creative Department

Ocenenia

2011 - Zlatý klinec Staroba sa nás dotýka /zberná kasička/ - SOCIA- nadácia na podporu sociálnych zmien / Bronzový klinec